O valiant king, possessor of a generous mind ( BhooriVikrama Varidhe )

Krishna ( BhooriVikrama Varidhe ):
 
O valiant king, possessor of a generous mind,
one house in your land you must grant the Pandavas
 

 

Meaning: 

പരാക്രമസമുദ്രമേ, ബഹുസാരമാനസാ, നൃപാ, നിന്റെ ദേശത്ത് ഒരു മന്ദിരം ഇന്ന് പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കണം.