If you have misgivings about giving five villages..( Anchu Desamathangu )

Krishna ( Anchu Desamathangu ):
 
If you have misgivings about giving five villages
At least five houses you must give Pandavas, O King
 

 

Meaning: 

അഞ്ചുദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനും സംശയമെങ്കില്‍ രാജാവേ, അഞ്ച് ഗൃഹമെങ്കിലും പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കണം.